top of page

CONCEPT

AKVAREFORMA AS bruker gjennom regenerativt havbruk en sirkulærøkonomisk tilnærming for å utvide vekstpotensialet i produksjon av fisk og råstoff fra havet. I tillegg med å bruke 

 

Selskapet bidrar til at norsk oppdrettsnæring kan produsere lfisk på etter et klima - og næringssalt nøytral/positiv laksefôr i bærekraftige rammer, med et evighetsperspektiv, etter prinsipp SOL inn - FISK ut. 

 

En større selvforsyningsgrad bidra til redusert risiko i næringen ved å være mindre eksponert mot et urolig verdensmarked.

bottom of page